Adviesbureau F.P.M. Rijshouwer

Stapsgewijs naar een hoger niveau


Adviesbureau F.P.M. Rijshouwer is al meer dan 45 jaar in heel Nederland actief op gebied van veiligheid en gezondheid. Wij hebben ruime ervaring opgedaan binnen diverse sectoren, zoals: de bouw, grond- weg- en waterbouw, sociale werkvoorziening, petrochemie, schilder- en glaszetwerk, stucadoor en afbouw.

Onze doelstelling is u te ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van uw Kwaliteit- en Arbeids- omstandighedenbeleid als onderdeel van uw ondernemingsbeleid. Door aanwezig te zijn op uw bedrijf is er direct contact met management, middenkader en de werkvloer.

Onze kracht ligt in het leveren van maatwerk waarbij we gebruik maken van onze jarenlange ervaringen en expertise.

Gezond door beweging


Hiernaast bieden wij ondersteuning voor medewerkers en individuele personen bij het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke fitheid door middel van sportief bewegen.


Neem contact op voor een oriŽnterend gesprek. Wij zijn u graag van dienst!Bedrijfsprofiel


Mijn naam is Frank Rijshouwer.

Ik ben hogere veiligheidskundige, auditor ISO 9001 en lead auditor VCA. In mijn werk begeleid ik organisaties in de functie van arbo-coŲrdinator c.q. preventiedeskundige. Daarnaast ben ik werkzaam als gastdocent voor Centrum Bedrijfstrainingen (C.B.T.) en Gilde-BT Contracting.

Mijn werkervaringen heb ik opgebouwd vanaf 1967 in zowel de (bedrijfs)gezondheidszorg als de veiligheids- technische zorg. In de periode vanaf 1980 tot en met 1996 ben ik werkzaam geweest als veiligheidskundige bij een gecertificeerde Arbo-dienst.

Mijn werkterrein ligt op het gebied van kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu.

De deskundigheid van de bedrijfshulpverleners wordt verzorgd in samenwerking met Van Doesburg BHV te Geldermalsen. Het in kaart brengen van de informele organisatie ter verbetering van de formele organisatie gebeurt in samenwerking met Jaap Klaver In/Fo- Systeem

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskundigen (NVVK) en opgenomen in het register van veiligheidskundigen en lid van de Oostrumse Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers (OOZO). Daarnaast ben ik opgeleid als atletiek- en conditietrainer, mentale trainer en begeleider aangesloten bij de KNAU. Tevens werk ik als sportmasseur NGS, runningtherapeut (SRTN) en revalidatie- en conditietrainer voetbal.


Advisering en begeleiding


Advisering en ondersteuning van bedrijven en organisaties bij het opzetten en onderhouden van zorgssystemen. Deze zorgsystemen liggen op het gebied van Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu.

Mogelijkheden opzetten en onderhouden van zorgsysteem:


 • Het samenstellen van handboeken, die betrekking hebben op deze zorgsystemen.
 • De implementatie van deze handboeken in de organisatie.
 • Voorlichting en instructie betreffende de zorgsystemen naar management en medewerkers.
 • Het periodiek auditten van de (gecertificeerde) zorgsystemen. Dit eventueel als voorbereiding op de externe audit van de certificerende instelling of het toetsen van het interne zorgsysteem. Bijvoorbeeld voor VCA*, VCA**, VCA-Petrochemie en/of ISO 9001.

Functie ArbocoŲrdinator of veiligheidskundige ondersteuning


 • Op contractbasis kan de rol van arbocoŲrdinator vervuld worden en kan er ondersteuning gegeven worden voor de rol van interne preventiemedewerker. Deze laatste rol is in bedrijven sinds 1 juli 2005 een verplichting.
 • Op contractbasis de veiligheidskundige ondersteuning verzorgen. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte veiligheidskundige ondersteuning bij VGM checklist aannemers (VCA).

Bedrijfshulpverlening


 • Het opzetten en onderhouden van een bedrijfshulpverleningsorganisatie en de daarbij behorende implementatie van het handboek en de instructie aan de medewerkers.
 • Als onderdeel van de verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie en het uitvoeren van een risicoanalyse op het gebied van brandveiligheid.
 • Samenstellen van bedrijfsnoodplan
 • Opleiding bedrijfshulpverlening gerelateerd aan de gevolgen van de risico's binnen de organisatie. De opleidingen worden verzorgd in samenwerking met Van Doesburg BHV te Geldermalsen.

Opleiding & Instructie


Het verzorgen van opleidingen in het kader van VCA, toolboxmeetings, werkplekinstructie en andere interne cursussen in overleg en afstemming met de organisatie.

VCA opleidingen / werkplekinstructies:


 • Basis veiligheid (VCA)
 • Veiligheid voor operationeel leidinggevenden (VOL) (VCA)
 • Ondersteuning van de leidinggevenden bij het verzorgen van toolboxmeetings op de werkplek in het kader van VCA.
 • Gerichte werkplekinstructie gerelateerd aan de specifieke risico's in overleg met directie en/of betrokken leidinggevenden.

Opleidingen op het gebied van bedrijfshulpverlening:


 • EHBO (Oranje Kruis)
 • AED/reanimatie
 • Bedrijfshulpverlening: levensreddende eerste hulp en instructie kleine blusmiddelen.

Risico-inventarisatie


Het uitvoeren en/of toetsen van een (branche) risico-inventarisatie, waarbij alle gevaren binnen de organisatie, de werkomgeving, de werkplek en het personeel worden vastgelegd. Bij grotere bedrijven gebeurt dit in samenspraak met een bedrijfsarts. Andere inventarisaties kunnen in overleg met directie/management worden vastgesteld en uitgevoerd.

Belangrijkste voordelen van veiligheidskundige ondersteuning:


 • De organisatie is voorzien van een wettelijk verplichte risico-inventarisatie en -evaluatie getoetst door een gecertificeerde Arbodeskundige.
 • Veiligheidskundig advies bij de uitwerking van de getoetste risico-inventarisatie en evaluatie binnen uw organisatie in de vorm van bijvoorbeeld: een middellange termijn plan, jaarplan (SMART) en jaarverslag.

Sportbegeleiding


Het begeleiden van mensen op persoonlijk en professioneel vlak op een ervaringsgerichte manier. Hierbij staan de zelf-ontplooiing en de relaties met anderen centraal. Er wordt tevens aandacht geschonken aan een goede conditionele ontwikkeling.

Conditietraining, runningtherapie en mentale begeleiding (SRTN), sportmassage (NGS) en revalidatietraining zijn de voornaamste aandachtsgebieden bij deze begeleiding.

Belangrijkste voordelen:


 • Verhoging van het fitheidniveau
 • Verhoging van de stressbestendigheid
 • Lager ziekteverzuim
 • Verbetering sociaalklimaat

Contact


Mocht u interesse hebben in een oriŽnterend gesprek of informatie dan kunt u van onderstaande contactgegevens gebruik maken.

Adviesbureau F.P.M. Rijshouwer
Gildestraat 16
5807 BH Oostrum (LB)

E-mail: frijshouwer@gmail.com
Telefoon:  (06) 22 43 49 76